SVERAK-nytt

Viktig information från Kattförbundet SVERAK

I perioder kommer mycket och viktigt information från SVERAK. Det är svårt att få plats med allt i "Nyheter från förbundet" - därför gör vi axplock till denna sida.

I korthet...


Vill du hänga med

i vad som händer?


Protokoll från SVERAKs styrelse- och årsmöte finns publicerade på SVERAKs hemsida


Beslut från FIFes Generalförsamling finns i dokuemntet ”decision minutes - proposals carried” som finns på FIFes hesida.


Regler inom

FIFe och SVERAK finns på SVERAKs hemsida.


UTSTÄLLARE!


Den enda reklam som får finnas på SVERAKs burar är: Royal Canin, reklam för den egna katten/uppfödningen och FIFe-utställningar. Det enda undantaget är reklam för egen uppfödning och utställningsinbjudningar från SVERAK-klubbar/FIFe-förbund.


Underreden till SVERAK-burar får ej användas till annat än SVERAK-burar! Man får ej ställa "egen" bur i underredet avsett för en SVERAK-bur!


Inget tältläger framför burarna!! Tänk på att det ska vara minst 2 meter helt fria gångar i "korridorerna" mellan burraderna.


Karensperioden för utställning när katt fått hormonspruta eller insatt hormonchip (exempelvis suprelorin) är femton dagar.


Från den 1 januari 2015 - viktigt rörande transfer/överföring

Från och med den 1 januari 2015 upphör kravet på att utfärda transfers inom FIFe. SVERAK kommer självklart att fortsätta tillhandahålla transfers till de som så önskar och behöver det till sina exporterade katter.

Då SVERAK registrerar ägare i stamboken, så är det relevant att få in dokument som styrker ägarskap. Detta innebär att vid ansökan om överföring av katt från annat förbund -oavsett vilket annat förbund katten önskas överförd ifrån- så skall detta insändas till stambokföringen:

 • Certifierad originalstamtavla
 • Registreringsanmälan
 • Transfer eller kopia av överlåtelse-avtal/ägarintyg
 • Kvitto på erlagd avgift
 • Kopia av nödvändig handling för införsel
 • ID & rabies ur pass
 • Dispens JV för katt yngre än tre månader & ID ur pass
 • Samlat veterinärintyg, för katt utanför EU

***


Axplock av beslut från FIFEs Generalförsamling 2014


Läs mer om bifallna motioner på FIFes hemsida

 • Långhårsutfall i brittaveln kommer från 1 januari 2015 att registreras som BLH non * (brittiskt långhår)
 • Två nya raser preliminärt godkända raser tillkommer; thai (THA) - kategori IV och selkirk rex (SRL/SRS) kategori II.
 • Rasen singapura (SIN) är helt godkänd från 1 oktober 2014, och det är därmed fritt fram att ställa ut dessa på FIFes världsutställning 2014.
 • Tickad tabby hos britter är godkänd från 150101 - EMS-kod kod * 25 för tickad tabby, *s s5 62/64 för tickad silver tabby, svart och blå tickad golden tabby ny/ay 25, bicolour tickad tabby * 03 25, bicolour tickad silver tabby *s 03 25 och bicolour svart och blå tickad golden tabby ny/ay 03 25 62/64
 • BIS-reglerna förändrades såtillvida att även kombinerad BIS kan tas ut, kategori I tillsammans med II och kategori III tillsammans med IV. Utställningsarrangören tillåts bestämma
 • Winner Show ska arrangeras i Norge, Sverige och Finland.