Kontakt

Västsvenska Kattklubben

en SVERAK-klubb med tradition och kunnande sedan anno 1950

Kontakt med Västsvenska Kattklubben

Styrelse och funktionärer väljs av VKs årsmöte - dvs av dig som är "fullvärdig" medlem. Du får kallelse till årsmötet med post eller e-post.

OBS!! Ny Avelssekreterare

Anna Rimark

0702 755526

Kontakta i första hand via mail eller SMS

Måns Torbjörnsvägen 23

417 29 Göteborg

avel@vastsvenskakattklubben.se

Ansökan om stamtavlor, stamnamn, huskattbevis och Intyg under registrering (kattkull).

Ordförande

Annette Sjödin

ansj@telia.com

031-92 10 95

Flyghamnsvägen 20

423 38 Torslanda

 

Samordnar styrelsearbetet

Leder VKs möten...

 

Kassör och Medlemsansvarig

0709-15 22 01

Övralidsgatan 9

422 47 Hisings Backa

 

Medlemsregister och rapportering till SVERAK (så huvudmedlem får Våra Katter)

Adressändring, VKs ekonomi ...

Ledamot , Vice Ordförande och

webbsideansvarig

Axel Hållinder

OBS!! Ny Utställningsekreterare

Maria Brandin

mariamoresragdoll@gmail.com

0704822506

Rödhakevägen 6

448 35 Floda

Utställningsanmälan fvb till utställnings-arrangerande klubb)...

Sekreterare

Inger Bertilssdotter

ia@tartarugas.se

Fjäråsvägen 120

439 72 Fjärås

0732-002720

 

Allmänna frågor

Ledamöter

Veronica Nilsson

nilssonveronica@yahoo.com

 

Jenny Kristiansson

jennykristianssonrex@gmail.com

Suppleanter

Marika Norlander

marika.norlander.1@gmail.com

Amanda Westerlind

amanda.westerlind@live.se

 

I korthet...

FRÅGOR OM MEDLEMSKAP ELLER TIDNINGEN VÅRA KATTER

Kontakta kassören

 

MEDLEM - ska du ställa ut katt?

Skicka anmälan via utställnings-sekreteraren fvb till arrangerande klubb.

Ska du registrera kattkull? Skicka registreringsanmälan via avelsekreteraren.

 

VKS HEMSIDA -

FRÅGOR, BILDER ELLER MATERIAL

Kontakta webbredaktören

 

FÖR KATTEN!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA VÄSTSVENSKA KATTKLUBBEN

 

* *

 

ÖVRIGA - EJ STYRELSEPOSTER

 

Valberedning inför 2018 års årsmöte

valberedning@vastsvenskakattklubben.se

 

 

* *

Revisorer

Monica Lundgren

Pia Gjertz Stenborg

Revisorsuppleant

Elin Karlsson

 

* *