Kontakt

Kontakt med Västsvenska Kattklubben

Styrelse och funktionärer väljs av VKs årsmöte - dvs av dig som är "fullvärdig" medlem. Du får kallelse till årsmötet med post eller e-post.

OBS!! Ny Avelssekreterare

Birgitta Schmidt

Frölundaborgs Allé 1 B

414 76 Göteborg

070-602 88 10

avel@vastsvenskakattklubben.se

Ansökan om stamtavlor, stamnamn, huskattbevis och Intyg under registrering (kattkull).

Ordförande

Annette Sjödin

sjodin09@gmail.com

031-92 10 95

Flyghamnsvägen 20

423 38 Torslanda


Samordnar styrelsearbetet

Leder VKs möten...


Kassör och Medlemsansvarig

Ann Cedergren

ann.cedergren@fetab.se

0709-15 22 01

Övralidsgatan 9

422 47 Hisings Backa


Medlemsregister och rapportering till SVERAK (så huvudmedlem får Våra Katter)

Adressändring, VKs ekonomi ...

Vice Ordförande

Joakim Ekström Erman

joakim@headturners.se

 


Utställningsekreterare

Maria Brandin

mariamoresragdoll@gmail.com

0704822506

Rödhakevägen 6

448 35 Floda

Utställningsanmälan fvb till utställnings-arrangerande klubb)...

Sekreterare

Inger Bertilssdotter

ia@tartarugas.se

Fjäråsvägen 120

439 72 Fjärås

0732-002720


Allmänna frågor

Ledamöter

Amanda Westerlind

webmaster@vastsvenskakattklubben.se


Axel Hållinder

0704995182

Suppleanter

Marika Norlander

marika.norlander.1@gmail.com

Katarina Ekström Erman

amloves@hotmail.se


I korthet...

FRÅGOR OM MEDLEMSKAP ELLER TIDNINGEN VÅRA KATTER

Kontakta kassören


MEDLEM - ska du ställa ut katt?

Skicka anmälan via utställnings-sekreteraren fvb till arrangerande klubb.

Ska du registrera kattkull? Skicka registreringsanmälan via avelsekreteraren.


VKS HEMSIDA -

FRÅGOR, BILDER ELLER MATERIAL

Kontakta webbredaktören


FÖR KATTEN!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA VÄSTSVENSKA KATTKLUBBEN


* *


ÖVRIGA - EJ STYRELSEPOSTER


Valberedning inför 2018 års årsmöte

valberedning@vastsvenskakattklubben.se* *

Revisorer

Monica Lundgren

Pia Gjertz Stenborg

Revisorsuppleant


* *

Webbredaktör

webmaster@vastsvenskakattklubben.se