Bli medlem

Välkommen till Västsvenska Kattklubben

Tycker du också om katter - då är du välkommen till vår klubb!

Varmt välkommen som medlem i Västsvenska Kattklubben!


Vill du bli medlem? Avgift och bankuppgifter hittar du till höger eller scrolla längre ner om du läser i din mobil.


Om du har huskatt eller raskatt spelar ingen roll - du behöver inte ens ha katt för att bli medlem och vara en del i vår gemenskap. Det är intresset för katten - och målet att värna om den och att höja dess status i samhället - som binder oss klubbmedlemmar samman. Och det är trevligt att ha kontakt och umgänge med andra kattintresserade förstås.

Dessutom arrangerar vi olika kurser och föredrag - ibland i egen regi och ibland i samarbete med andra klubbar eller med våra "samarbetspartners".

 

En gång om året - oftast under hösten - har vi vår kattutställning i Göteborgsregionen.

Läs om alla de utställningar som VK arrangerat under årens gång


Som huvudmedlem i Västsvenska Kattklubben får du bland annat:

  • SVERAKs förbundstidningen Våra Katter
  • Delta vid medlemsmöten
  • Rätt att ställa ut din katt
  • Rätt att ansöka om stamtavlor och stamnamn hos SVERAK
  • Inbjudan till roliga aktiviteter och kurser
  • På vår webbsida får du - utan kostnad
  • finnas med på sidan Uppfödare under önskad kategori med länk till din hemsida med mera
  • skicka bilder till galleriet


Västsvenska Kattklubben har främst medlemmar runt om i Västra Götalandsregionen men vi har även medlemmar från andra delar av Sverige.


Vill du ställa ut din katt? Vill du registrera en raskattkull? Vill du beställa ett huskattbevis? Vill du ansöka om stamnamn? För att kunna göra detta - i SVERAK via VK - är det huvudmedlemskap som gäller, eller familjemedlem om annan i familjen är huvudmedlem. De olika typerna av medlemskap och i korthet vad de innebär ser du till höger.


"Vandra" gärna runt på vår hemsida. Har du frågor - om katt, medlemskap, utställning eller annat - är du givetvis välkommen att kontakta någon i styrelsen.


Du som är kattintresserad - välkommen i vår gemenskap!

Det är roligt att vara med i en kattklubb - FÖR KATTEN!Fotograf: Camilla Falk

Medlemskap...

Bli medlem:

Välj vilken typ av medlem du vill bli och betala in medlemsavgiften till

VKs bankgiro: 658-0070 eller

swisha till 123 623 69 05

Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du vid samma inbetalning även betalar in för fler medlemmar (ex.vis familje-medlem) ange även familjemedlemmens namn. Vid frågor som rör betalning, Våra Katter eller liknande - kontakta VKs kassör.


Medlemsavgift


Huvudmedlem................400 kr    per kalenderår 1/1-31/12

Blir du medlem mellan den 1/10 och 31/12 - betala in 475 kr så gäller avgiften även för nästkommande år.


Som huvudmedlem får du SVERAKs tidning Våra Katter och VKs nyhetsbrev via e-post. Du får bland annat rätt att registrera stamnamn och kattkullar i SVERAK samt har möjlighet att ställa ut katt på internationella kattutställningar.

Du får rösträtt på VKs årsmöte och får delta i klubbens alla aktiviteter.

*****

Familjemedlem..................75 kr

per kalenderår 1/1-31/12

För att vara familjemedlem ska du vara "kopplad" till en huvudmedlem i VK (= i samma hushåll). Tidningen Våra Katter  adresseras till huvudmedlemmen. I övrigt gäller samma som för huvudmedlem.

*****

Kattungemedlemskap.........250 kr

första medlemsåret

Om du inte redan är medlem och har köpt en raskatt från en VK-medlem kan uppfödaren betala in medlems-avgift och rapportera dig som medlem till reducerad avgift det första året. Inom VK betraktas kattungemed-lemskap som huvudmedlem.

Efter det första året som VK-medlem hoppas vi förstås att du väljer att förlänga ditt medlemskap.

*****

Klubbsupporter..................150 kr

per kalenderår 1/1-31/12

Om du "bara" vill stödja klubben - kanske är du redan är huvudmedlem i annan klubb - kan du bli klubbsupporter. Du får VKs nyhetsbrev och är välkommen på våra medlemsaktiviteter.


Mer om VK-medlemskap finns att läsa i stadgarna.