Utst.resultat 2014

Utställningsresultat 2014

Katter ägda och utställda av VK-medlemmar

Nedanstående lista är hämtad från SVERAKs hemsida - "Klubbmedlemmars utställningsresultat".

Denna sida kommer att uppdateras cirka en till två gånger per månad - för att se dagsaktuellt resultat rekommenderas besök på SVERAKs hemsida. Senast hämtad/uppdaterad 141211

Problem att se listan nedan - öppna den i excel här