Utst.resultat 2015

Utställningsresultat 2015

Katter ägda och utställda av VK-medlemmar

Nedanstående lista är hämtad från SVERAKs hemsida - "Klubbmedlemmars utställningsresultat".

Denna sida kommer att uppdateras cirka en till två gånger per månad - för att se dagsaktuellt resultat rekommenderas besök på SVERAKs hemsida. Senast hämtad/uppdaterad 150517

Problem att se listan nedan - öppna den i excel här