Årsmote 2020

VKs årsmöte 25 Februari 2020 - 19.00


Västsvenska Kattklubben - Sveriges näst äldsta kattklubb!

Västsvenska Kattklubben

kallar än en gång till årsmöte tisdagen 25 februari 2020 kl. 19:00!


Var:

Bohusrummet på Bohusgatan 3/Skånegatan 15 B

Vägbeskrivning: Ingång via innergården. Gå in till vänster om ICA affären som ligger mitt emot Hotell Liseberg.

Gå över gården och Bohusrummet hittar ni längst in till vänster.


Nu är det dags igen! Västsvenska Kattklubben välkomnar dig som medlem till årets viktigaste möte, årsmötet!


På årsmötet pratar vi om året som gått och det vi har framför oss. Det är också här du, som medlem, har möjlighet att påverka mest. Du kan välja vilka du vill ska representera klubben och du kan komma med önskemål och förslag om vad du vill att klubben ska jobba med.


Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Vi går igenom handlingarna, väljer ny styrelse och
pratar katt.

Även i år kommer vi, bland mötesdeltagarna, att lotta ut en anmälan av en katt till höstens utställning och valfri dag. Dessutom kommer vi att uppmärksamma årets VK-katter, d.v.s. de fyra katter som gått bäst på utställning. 


Då vi bjuder på lite mat, behöver vi för vår planering, veta hur många som kommer. Så anmäl dig senast fredagen 21/2 till Inger Bertilsdotter på e-mailadress ia@tartarugas.se. Anmälan är bindande. Meddela också ev. allergi.


Alla medlemmar i Västsvenska Kattklubben bjuds in till årsmötet.

Om du valt att inte fortsätta som medlem hos oss kan du bortse från denna kallelse.
Påminnelse: du har väl inte glömt att betala din avgift för 2020?
Huvudmedlem    375 kr
Familjemedlem    75 kr
Stödmedlem       150 kr


Vårt bankgironummer är 658-0070 och vårt Swishnummer 1236236905


Som medlem i Västsvenska Kattklubben har du möjlighet att registrera kullar och ställa ut dina katter i SVERAK/Sverige och alla utställningar arrangerade av medlemmar i FiFe. Du får också den fina förbundstidningen Våra Katter 6 gånger om året och du får möjlighet att delta på de träffar som klubben arrangerar.


Välkommen till VKs årsmöte!
Västsvenska Kattklubbens styrelseVälkommen till VKs årsmöte!

Västsvenska Kattklubbens styrelse