Grand Int. Premier

GRATTIS till titeln

Grand Internationell Premier - GIP

Klicka på bilden för att se den i full storlek - och bläddra vidare i galleriet...

Vill du se kattens stamtavla - sök den i FindUs SVERAKs stambok på nätet

200208 NERK, Örebro


GIP SC S*Sibelinaz Oryx DVM

sibirisk katt, svarttabby


Ägare: Amanda Westerlind & Patrik

Uppfödare: Tina Landin

Fotograf: Madelene Jonsson

160423 Sydkatten, Malmö


GIP S*Yamanis Ivan

ragdoll, brun bicolor


Ägare: Adrienn Szabo

Uppfödare: Kicki Zacharoff

100612 Elfsborgskatten


GIP EC S*Halifax

Sputnik DSM

Ocicat brunspotted


Stolt ägare: Camilla Falk


Bidrag...

Har du VK-medlem en katt som tagit GIP-titel? Grattis och visst vill du väl dela med dig detta till dina klubbkamrater med flera?


Sänd bild samt uppgift om titel, kattens namn och färg (EMS-kod), utställning och datum när titeln togs samt namn på ägare, uppfödare och gärna fotograf till  webbredaktören.


TACK FÖR DITT BIDRAG


***

Vägen till titeln GIP...

KLASS 6 - Internationell Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Internationell Premier (IP).


Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d’Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.


För att erhålla titeln Grand Internationell Premier och tävla vidare i klass 4 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder