Supreme Premier

GRATTIS till den högsta titeln

Supreme Premier - SP

2016 11 13, Vårgårda


SP S*Yamanis Ivan

Brun bicolour, Hane

Äg. Adrienn Szabo, VK

uppf. Kicki ZacharoffBidrag...

Har du VK-medlem en katt som tagit SP-titel? Grattis och visst vill du väl dela med dig detta till dina klubbkamrater med flera?


Sänd bild samt uppgift om titel, kattens namn och färg (EMS-kod), utställning och datum när titeln togs samt namn på ägare, uppfödare och gärna fotograf till  webbredaktören.


TACK FÖR DITT BIDRAG


***

För att erhålla titeln SP...

KLASS 4 – Klass för kastrerad raskatt som har titeln Grand Internationell Premier (GIP).


Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium Suprême) - minst 97 poäng ska uppnås.


För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller: Antingen ska katten ha nio CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CAPS från sex olika domare i två olika länder.


KLASS 2 – Supreme Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Supreme Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 2 rangordnas inte.