Domarfordelning_2014

Domarfördelning

VKs utställning 27-28 september 2014

Domarfördelning lördag


Fabio Brambilla - IT

BEN n 22, n 24 31, n 24 32, n 24 33, CRX Grupp 2, Grupp 3, DRX Grupp 1, Grupp 2, Grupp 4, OCI a 24, b 24, bs 24, Kategori III: Klass 15a, 18


Ad de Brujn - NL

BRI c, ny 11, c 24, ns 22 64, d 02 62, c 33, BUR a, b, e, h, j, CRX Grupp 1, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 7, KOR, MAU, SIN, Kategori IV: Klass 18


Jörgen Frithiof - SE

MCO Grupp 5, Grupp 6, RAG a 03, n 04, SIB Grupp 2, Grupp 3, Grupp 9


Alessandro Gibaudo - IT

MCO Grupp 1, Grupp 4, Grupp 8, Grupp 9, NFO Grupp 2, Grupp 3, SIB Grupp 4, Grupp 5


Hannah Jensen - SE

EXO n 22, n 03 22, PER w 62, n, f, ns, f 22, n 02 62, n 03, a 02, e 03, a 03 22, g 33, RAG n 03, c 03, SBI a, e, f, Kategori II: Klass 18


Anne Köhn - DK

NFO Grupp 6, Grupp 7, Grupp 9, SBI b, n 21, a 21, c 21, d 21, SIB Grupp 6, Grupp 8, TUV, Kategori I: Klass 15a, Kategori II: Klass 15a


Gianfranco Mantovani - IT

ABY n, o, BUR n, c, g, DRX Grupp 3, Grupp 5, Grupp 7, Grupp 8, EUR, OSH n, c, f, ns, n 24, e 24, f 25, h 24, SIA n, a 21, SYS a 03


Annelie Persson - SE

MCO Grupp 3, NFO Grupp 5, Grupp 8, RAG a, a 04, Kategori II: Klass 15b


Eric Reijers - CZ

BEN n 24, BML Grupp 1, DSP, OCI n 24, c 24, o 24, ns 24, OSH n 25, a 24, b 25, n 03, PEB, SIA a, n 21, SYS e 03, Kategori III: Klass 15b, Kategori IV: Klass 15a


Veikko Saarela - FI

EXO d 24, f 22, g 22, PER a, d, ns 11, ns 12, ny 11, n 22, n 24, d 22, g 02 62, g 03, LPL, MCO Grupp 7, RAG c 04, n 04 21, a 04 21, SBI n, c, b 21, HCL


Petra  Snajdrova - CZ

BRI a, d, g, ns 11, a 24, a 03, g 02 62, g 03, RUS, SOM, SPH Grupp 5, HCS


Marie Westerlund - SE

NFO Grupp 4, RAG n, a 21, SIB Grupp 7, Kategori V: Klass 15b


Notera:

Petra Snajdorva dömer BRI ns 11 - vilket innebär även tidigare BRI ns 12

Veikkos Saarela dömer PER g 02 62 (PER g 02)
Domarfördelning söndag

Fabio Brambilla - IT

ABY n, o, BML Grupp 1, BUR, MAU, OCI n 24, c 24, o 24, ns 24, SIN, SPH, HCS, Kategori II: Klass 15a, 15b, 18


Ad de Brujn - NL

BEN n 24, DRX Grupp 2, Grupp 3, OCI a 24, b 24, bs 24, SOM, Kategori I: Klass 15a, 18, Kategori V: Klass 15a, 15b


Jörgen Frithiof - SE

MCO Grupp 1, Grupp 3, Grupp 4, NFO Grupp 7, Grupp 8, SIB Grupp 7, Grupp 8


Alessandro Gibaudo - IT

EXO e, f, n 24, f 22, PER a, n 22, n 23, f 22, n 03, a 02, e 03, g 02 62, RAG n, n 03,

n 04 21, SBI c, a 21, d 21


Hannah Jensen - SE

MCO Grupp 5, NFO Grupp 2, Grupp 3, Grupp 9, RAG a, j, a 21, a 03 21, a 04, SBI b, g, b 21, f 21, g 21


Anne Köhn - DK

MCO Grupp 9, NFO Grupp 4, Grupp 5, SBI a, SIB Grupp 2, Grupp 3, Grupp 4


Gianfranco Mantovani - IT

EXO n 22, n 03 22, PER n, d, ns 12, g 22, ns 22 62, ds 22 62, ns 03 22, g 33, BRI n, a, c, d 02 62, f 03, g 03, c 33, CRX Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3, Kategori IV: Klass 18


Annelie Persson - SE

MCO Grupp 6, Grupp 7, NFO Grupp 6, RAG a 03, n 04


Eric Reijers - CZ

EXO n, d 24, g 22, PER w 62, f, ny 11, n 24, a 22, d 22, n 02 62, g 03, a 03 22,

CRX Grupp 4, KOR, RUS, Kategori III: Klass 13c


Veikko Saarela - FI

BRI d, g, ns 11, ny 11, ns 22 64, a 03, DSP, OSH c, f, a 24, e 24, f 25, h 24, n 03, SIA n,

n 21, Kategori IV: Klass 15a


Petra  Snajdrova - CZ

BEN n 22, n 24 33, DRX Grupp 1, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 7, Grupp 8, Grupp 9,

Kategori III: Klass 15a, 15b


Marie Westerlund - SE

MCO Grupp 8, SBI n, e, f, n 21, c 21, SIB Grupp 5, Grupp 6, BAL j 21, OSH n, b, ns, n 24, n 25, b 24, b 25, PEB Grupp 5, SIA a 21, c 21, SYS e 03Notera:

Veikko Saarela dömer BRI ns 11 - vilket innebär även tidigare BRI ns 12

Eric Reijers dömer PER n 02 62 (PER n 02)

Alessandro Gibaudo dömer PER g 02 62 (PER g 02)