Kontakt

Kontakt med Västsvenska Kattklubben

Styrelse och funktionärer väljs av VKs årsmöte - d.v.s. av dig som är huvudmedlem och närvarande på mötet.

Du får kallelse till årsmötet med e-post. Glöm inte meddela oss om du byter e-postadress!

Avelssekreterare

Ansökan om stamtavlor, stamnamn, huskattbevis och Intyg under registrering (kattkull).

Birgitta Schmidt

avel@vastsvenskakattklubben.se

Frölundaborgs Allé 1 B

414 76 Göteborg

070-602 88 10


Ordförande

Samordnar styrelsearbetet, leder VKs möten

Annette Sjödin

sjodin09@gmail.com

0705-921014

Vasagatan 19

411 24 Göteborg


Kassör och Medlemsansvarig

Medlemsregister och rapportering till SVERAK (så huvudmedlem får Våra Katter), adressändring,

VKs ekonomi

Ann Cedergren

ann.cedergren@fetab.se

0709-15 22 01

Övralidsgatan 9

422 47 Hisings Backa


Vice Ordförande

Joakim Ekström Erman

joakim.ekstromerman@vastsvenskakattklubben.se

 


Utställningsekreterare

Under reg. utställningsanmälan fvb till arrangerande klubb.

Maria Brandin

mariamoresragdoll@gmail.com

0704822506

Rödhakevägen 6

448 35 Floda


Sekreterare

Allmänna frågor

Inger Bertilsdotter

0732-002720

ia@tartarugas.se

Fjäråsvägen 120

439 72 Fjärås

Suppleanter

Emma Törner

emma.torner@hotmail.com


Pia Gjertz Stenberg

piagje@gmail.com


I korthet...

FRÅGOR OM MEDLEMSKAP ELLER TIDNINGEN VÅRA KATTER

Kontakta kassören


MEDLEM - STÄLLA UT KATT

Onlineanmälan görs via MinaKatter.
För katter under registrering eller utställning utomlands görs anmälan via utställningssekreteraren fvb till arrangerande klubb.


REGISTRERA KATTKULL Skicka registreringsanmälan via avelssekreteraren.


REGISTRERA NY TITEL
Tryck här för att visa guide.


VKS HEMSIDA -

FRÅGOR, BILDER ELLER MATERIAL

Kontakta webbredaktören* *


ÖVRIGA - EJ STYRELSEPOSTER


Revisorer

Axel Hållinder

Ted Schmidt

Revisorsuppleant

Monica Lundgren


Valberedning

Ulrika Westerling
Anna Rimark

* *


Webbredaktör

webmaster@vastsvenskakattklubben.se