Kontakt

Kontakt med Västsvenska Kattklubben

Styrelse och funktionärer väljs av VKs årsmöte - d.v.s. av dig som är huvudmedlem och närvarande på mötet.

Du får kallelse till årsmötet med e-post. Glöm inte meddela oss om du byter e-postadress!

Avelssekreterare

Ansökan om stamtavlor, stamnamn, huskattbevis och Intyg under registrering (kattkull).

Birgitta Schmidt

avelvk@gmail.com

Nickebo 110
395 98 Läckeby

070-602 88 10


Ordförande

Samordnar styrelsearbetet, leder VKs möten

Annette Sjödin

sjodin09@gmail.com

0705-921014

Vasagatan 19

411 24 Göteborg


Kassör och Medlemsansvarig

Medlemsregister och rapportering till SVERAK (så huvudmedlem får Våra Katter), adressändring,

VKs ekonomi

Olinda Duart

kassor@vastsvenskakattklubben.se 

Vice Ordförande

Ulrika Svensson

Utställningsekreterare

Under reg. utställningsanmälan fvb till arrangerande klubb.

Ulrika Svensson

Har din katt tagit titel? Se checklistan innan du mejar.

utstallningssekr@vastsvenskakattklubben.seSekreterare

Allmänna frågor

Emma Törner

sekreterare@vastsvenskakattklubben.se


Ridspögatan 7 A

43132 Mölndal


Ledamöter

Amanda Westerlind

webmaster@vastsvenskakattklubben.se
Suppleanter

Jenny Kristiansson

devonrexjenny@gmail.com
I korthet...

FRÅGOR OM MEDLEMSKAP ELLER TIDNINGEN VÅRA KATTER

Kontakta kassören


MEDLEM - STÄLLA UT KATT

Onlineanmälan görs via MinaKatter.
För katter under registrering eller utställning utomlands görs anmälan via utställningssekreteraren fvb till arrangerande klubb.


REGISTRERA KATTKULL Skicka registreringsanmälan via avelssekreteraren.


REGISTRERA NY TITEL
Tryck här för att visa guide.


VKS HEMSIDA -

FRÅGOR, BILDER ELLER MATERIAL

Kontakta webbredaktören* *


ÖVRIGA - EJ STYRELSEPOSTER


Revisorer

Ted Schmidt
Monica Lundgren


Revisorsuppleant

Pia Gjertz Stenborg


Valberedning
Maria Brandin
Olinda Duart
Claudia

valberedning@vastsvenskakattklubben.se

* *


Webbredaktör

webmaster@vastsvenskakattklubben.se