Om VK

Om Västsvenska Kattklubben, VK

Västsvenska Kattklubben - Sveriges näst äldsta kattklubb!

Vi bildades redan 1950 och vi kan stoltsera med mottot "tradition och kunnande"!

Västsvenska Kattklubben - en klubb för dig som tycker om katter!


Vi är en av de cirka 50 kattklubbar som är anslutna till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK). SVERAK i sin tur är det svenska medlemsförbundet i världsförbundet FIFe.


Klubbens ändåmål är:

att öka kattens status

att motverka missförhållanden inom katthållning nationellt och internationellt

att sammansluta kattägare och övriga för kattdjuren intresserade personer.

att verka för vidgad förståelse och uppskattning av katten som sällskapsdjur med beaktande av dess natur och särart, genom samarbete med myndigheter och institutioner och övriga för katten intresserade föreningar.

att genom vunnen erfarenhet på området lämna medlemmar och allmänheten råd om kattskötsel och katthållning.


Vi arrangerar olika kurser och föredrag - ibland i egen regi och ibland i samarbete med andra klubbar eller med våra "samarbetspartners". En gång om året - oftast under hösten - har vi vår kattutställning i Göteborgsregionen.


Läs om alla de utställningar som VK arrangerat under årens gång

Besök våran Facebooksida, som ni måste ansöka till

VK....

Tradition och kunnande -

sedan den 19 februari 1950


SVERAK firade 50-årsjubileum 2005 och vid SVERAKs årsmöte fick Stockholms Kattklubb och Västsvenska Kattklubben ett diplom med hedersomnämnande såsom "förbundets bildare".