Om VK

Om Västsvenska Kattklubben, VK

Västsvenska Kattklubben - Sveriges näst äldsta kattklubb!

Vi bildades redan 1950 och vi kan stoltsera med mottot "tradition och kunnande"!

Västsvenska Kattklubben - en klubb för dig som tycker om katter!


Vi är en av de cirka 50 kattklubbar som är anslutna till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK). SVERAK i sin tur är det svenska medlemsförbundet i världsförbundet FIFe.


Klubbens ändåmål är:

  • att öka kattens status
  • att motverka missförhållanden inom katthållning nationellt och internationellt
  • att sammansluta kattägare och övriga för kattdjuren intresserade personer.
  • att verka för vidgad förståelse och uppskattning av katten som sällskapsdjur med beaktande av dess natur och särart, genom samarbete med myndigheter och institutioner och övriga för katten intresserade föreningar.
  • att genom vunnen erfarenhet på området lämna medlemmar och allmänheten råd om kattskötsel och katthållning.


Vi arrangerar olika kurser och föredrag - ibland i egen regi och ibland i samarbete med andra klubbar eller med våra "samarbetspartners". En gång om året - oftast under hösten - har vi vår kattutställning i Göteborgsregionen.


Läs om alla de utställningar som VK arrangerat under årens gång

Besök våran Facebooksida, som ni måste ansöka till

VK....

Tradition och kunnande -

sedan den 19 februari 1950


SVERAK firade 50-årsjubileum 2005 och vid SVERAKs årsmöte fick Stockholms Kattklubb och Västsvenska Kattklubben ett diplom med hedersomnämnande såsom "förbundets bildare".