Du VK-uppfödare

För VKs uppfödare

Att vara kattuppfödare innebär ett stort ansvar - och det är mycket att tänka på. Inte bara vid parning och vid kullens födelse utan även när kullen ska bli stambokförd och katten ska säljas.

Spaltmetrar kan och har skrivits men eftersom SVERAK nyligen har publicerat omarbetade blanketter och nya checklistor i form av LATKATTER hänvisar vi till dessa.


Läs och följ dem så kommer det att bli rätt och enkelt - och många frågetecken lär rätas ut...

https://www.sverak.se/uppfodning/


Skall du stambokföra din kattkull?

https://www.sverak.se/uppfodning/registrera-kattkull/ 


I vissa fall behöver uppfödare ha tillstånd hos länsstyrelsen. Här är länken till JBV hemsida om §16 tillstånd och blanketter.

https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/katter/sa-skoter-du-din-katt


Från 2021-10-01 måste även alla som håller katter för avel registrera sig hos jordbruksverket.


https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial

I korthet...

Blanketter sänds i original till:

VKs avelssekreterare 

Från och med 2020-08-01 kan de även sändas via mejl:

avel@vastsvenskakattklubben.seFör att hämta blanketter och läsa latkatter - besök SVERAKs hemsida > Blanketter.

Vissa blanketter finns endast när du loggat in på MinaKatter.