Västsvenska kattklubben

Domarfördelning lördag och söndag

15-16 september 2012
GOTHIA ARENA, Ängåsvallen, Västra Frölunda.

 

 

 

Domarfördelning - lördag 15 september

 

Fabio Brambilla

BML Grupp 1, Grupp 2, CRX Grupp 1, Grupp 6, Grupp 8, DRX Grupp 3, Grupp 5, OCI n 24, b 24

Luigi Comorio

CYM Grupp 51, DRX Grupp 1, Grupp 4, Grupp 7, Grupp 8, BAL c 21, OLH b 24, OSH n, n 24, n 25, PEB Grupp 5, SIA n, a, SYS b 03, HCL, Kategori II: Klass 13b, 13c, Kategori III: Klass 13c, 18

Hannah Jensen

EXO w 62, d 24, f 02, PER w 61, w 62, n, f, f 22, e 03, g 03 22, n 33, f 33, MCO Grupp 4, Grupp 7, RAG a, n 04, a 04, n 04 21

Jørgen Billing

BEN n 24, n 22 32, n 22 33, BRI n, a, b, c, d 24, BUR a, g, CRX Grupp 3, Grupp 5, DSP, SPH, Kategori IV: Klass 18

Anne Köhn

MCO Grupp 1, Grupp 5, Grupp 8, NEM Grupp 1, NFO Grupp 1, Grupp 2, Grupp 5, Grupp 8, SBI c, g, j, SIB Grupp 3, Grupp 7, Grupp 8

Ad de Bruijn

BRI d, e, h, fs, ns 11, ns 12, ny 11, n 24, d 22, e 24, ns 22 64, b 33, n 21 33, BUR c, OCI c 24, o 24, ns 24, Kategori I: Klass 15b

Annelie Persson

NFO Grupp 4, RAG n, a 03, SBI a, b, e, f

Kristiina Rautio

EXO fs, n 22, g 24, ds 24 62, PER a, e, g, ns, fs, ds 11, ds 22 62, a 01, a 02, d 02, f 02, g 01, g 02, a 03 22, NFO Grupp 3, Grupp 7, Grupp 9, SBI a 21, b 21, e 21, g 21, h 21, Kategori I: Klass 15a, Kategori II: Klass 18

Eric Reijers

EXO n, a, PER d, ny 11, e 03 22, g 33, TUV Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 6

Gianfranco Mantovani

BRI f, a 03, g 02, BUR n, b, j, CRX Grupp 4, BAL b, OLH b, OSH n 22, b 24, b 25, f 25, d 03, SIA c, a 21, e 21, f 21, HCS, Kategori III: Klass 15a

Alessandro Ghibaudo

MCO Grupp 3, Grupp 6, Grupp 9, SIB Grupp 1, Grupp 2, Grupp 4, TUA Grupp 1, Grupp 3, Grupp 7, Grupp 9, Kategori II: Klass 15a, 15b

Marianne Roth

ABY n, p, MAU ns, ns 24, RUS, SOM n, Kategori V: Klass 15a, 15b

Åsa Hammarlund

NFO Grupp 6, RAG n 03, n 03 21, a 04 21, SBI n

 

Domarfördelning - söndag 16 september

 

Fabio Brambilla

ABY n, p, BEN n 22, n 22 32, n 22 33, BUR n, a, c, CRX Grupp 4,
SPH Grupp 5

Luigi Comorio

EXO w 62, n, f 02, PER w 61, w 62, a, gs, ns 12, ds 11, f 22, ds 24 62, e 03, f 03 22, g 33, MCO Grupp 6, Grupp 7, Grupp 8, SIB Grupp 3, TUV Grupp 3, Grupp 4, Grupp 6, Kategori I: Klass 15a

Hannah Jensen

EXO ns 11, f 22, a 03, PER d, ns, ny 11, n 03, d 02, f 02, n 02 21, NEM Grupp 1, NFO Grupp 3, Grupp 7, Grupp 9, Kategori II: Klass 13b, 15b

Jørgen Billing

EXO a, n 22, d 24, ds 24 62, PER n, f, ns 11, ds 22 62, g 01, n 33, RAG n 03, n 03 21, n 04, n 04 21, a 04 21, Kategori II: Klass 18

Anne Köhn

NFO Grupp 6, RAG a, a 03, a 04, Kategori I: Klass 18

Ad de Bruijn

BRI f, d 24, a 03, g 02, BUR b, g, j, DRX Grupp 3, Grupp 5, SOM n, p, BAL a 21, OLH b, OSH f, n 24, a 24, f 25, h 24, PEB, SIA n, a, f 21, SYS b 03

Annelie Persson

MCO Grupp 4, Grupp 9, NFO Grupp 8, SBI n, c, HCS, Kategori II: Klass 15a

Kristiina Rautio

MCO Grupp 1, Grupp 3, NFO Grupp 1, Grupp 5, SIB Grupp 2, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 7, Grupp 8, Kategori IV: Klass 18

Eric Reijers

BRI ns 11, ns 12, ns 22 64, DSP Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3, Grupp 4, RUS, BAL b, OLH b 24, OSH n, n 22, n 25, b 24, b 25, c 24, SIA j, n 21, Kategori I: Klass 15b

Gianfranco Mantovani

BEN n 24, BML Grupp 1, Grupp 2, CRX Grupp 5, Grupp 8, MAU ns 24, OCI n 24, b 24, c 24, o 24, ns 24, HCL, Kategori III: Klass 18

Alessandro Ghibaudo

NFO Grupp 2, RAG n, SBI b, d, e, f, g, j, n 21, a 21, b 21, d 21, g 21

Marianne Roth

BRI n, a, e, ny 11, d 22, b 33, n 21 33, CRX Grupp 1, Grupp 6, DRX Grupp 1, Grupp 7, KOR, SPH Grupp 2, Grupp 4, Kategori III: Klass 15a

Åsa Hammarlund

MCO Grupp 5, NFO Grupp 4, SBI a

 

 

 

 

Sidan uppdaterad den 10 september 2012
  Västsvenska Kattklubben - tradition och kunnande sedan 1950      www.vastsvenskakattklubben.se      kontakta webbredaktör